Archive for Ogólna

Niski wzrost - większe ryzyko samobójstwa?!

W grupie niskich mężczyzn jest więcej potencjalnych samobójców niż w grupie wysokich mężczyzn. Każde dodatkowe 3 centymetry wzrostu więcej oznaczają 9-procentowy spadek ryzyka targnięcia się na własne życie. Do takich wniosków doszli szwedzcy naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali analizując dane (m.in. na temat daty urodzin, wzrostu i przyczyn ewentualnego zgonu) w grupie prawie 1,3 mln szwedzkich poborowych z lat 1968-99. Okazało się, że wśród najniższych mężczyzn znalazło się dwa razy więcej samobójców niż wśród ich wysokich rówieśników. Stąd powstają przypuszczenia, że czynniki wpływające na wzrost i rozwój dziecka mogą wpływać na skłonności samobójcze w przyszłości.Magnusson twierdzi, że na wolny wzrost może mieć wpływ stres psychiczny i kłopoty rodzinne w dzieciństwie a te same czynniki powodują rozwój skłonności samobójczych. Nie można jednak wykluczyć czynników związanych z życiem w dorosłości. Niscy mężczyźni spotykają się często ze stygmatyzacją lub dyskryminacją, co może dodatkowo nasilać skłonności samobójcze.